Contact

Add:Zhejiang Anji Shangshu Town

Zip code313301

Contact:Qiu HongWei

Mobile:13587913007

Tel:(+86) 572-5702088

Fax:(+86) 572-5070388

URL:http://www.zjkaifeng.com/

email:leejohnshen188@126.com